Nieuwe oprdracht bij Procter & Gamble

Procter & Gamble.is bezig met het vernieuwen van hun digitale strategie. Dit is een grootscheeps project waarbij heel veel mogelijkheden onderzocht worden die moeten leiden toe een betere conversie via de website.

STAR Consulting Europe is in gehuurd door Procter & Gamble om samen een strategische denkoefening te doen, voor de verbetering van de online verkoop. 

STAR Consulting Europe gaat daarbij ondersteuning verlenen aan het amangement.

 

Zoekt u ook hulp bij het uitdenenk van neiuwe digitale strategieen dan kunt u contact opnemen met ons team.